Archive for May, 2011

28.5.2011

May 28, 2011

BWV 998, bars 30 and 31.

27.5.2011

May 27, 2011

BWV 998, bar 30.

23.5.2011

May 23, 2011

BWV 998, bars 33 – 37

18.5.2011

May 18, 2011

BWV 998, bar 30.

Gumph!

15.5.2011

May 15, 2011

BWV 998, bars 28 and 29.

14.5.2011

May 14, 2011

BWV 998, bar 25 onwards.

4.5.2011

May 4, 2011

Prelude, fugue and allegro BWV 998, bars 15 – 24

Test

May 3, 2011

BWV 998

3.5.2011

May 3, 2011

Prelude, Fuge and Allegro, BWV 998:  Prelude bars 19 – 30 approx.

BWV 998